Học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

 

 

      Ngày 20 và 21/7/2019, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức hội nghị Học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969-2019) với sự tham dự của 2.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động Thành phố.

 

       Báo cáo tại hội nghị, GS-TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương, đã chia sẻ với về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Bác Hồ. Năm 1965, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc, văn bản mà Bác gọi là "Bức thư để lại cho đồng bào, đồng chí", "Mấy lời dặn lại trước lúc đi xa". Theo GS-TS Hoàng Chí Bảo, việc Bác viết Di chúc trong dịp sinh nhật thể hiện bản lĩnh văn hóa của Người, là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đàng hoàng, to đẹp hơn sau khi kết thúc chiến tranh. Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, chúng ta đã thực hiện nghiêm 5 lời thề: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa Nam - Bắc sum họp một nhà; Kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

      GS-TS Hoàng Chí Bảo lưu ý cán bộ, đảng viên, đoàn viên và công nhân lao động thành phố phải thấm nhuần sự quan tâm của Bác về tổ chức Công đoàn “Công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội, rất quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, mà Đảng ta là Đảng cách mạng mang bản chất của giai cấp công nhân và mang bản chất giai cấp công nhân bao nhiêu thì càng phải trung thành với lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc bấy nhiêu, công nhân nằm trong lòng dân tộc và công nhân cũng là con đẻ của nhân dân lao động..” để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác trong Di chúc “quan tâm những vần đề thiết thực trong đời sống của công nhân lao động, làm cho truyền thống công nhân, truyền thống công đoàn trở thành văn hóa trong đời sống tinh thần của chúng ta”; đồng thời, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận để làm tốt công tác dân vận tổ chức Công đoàn Thành phố thực hiện tốt “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho…”.

 

Thái Cương

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày