Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên gắn với thực hiện cải cách hành chính

 

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nêu gương trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có sức lan tỏa nhanh, mạnh và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố (KBNN) quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực gắn với thực tiễn tại đơn vị.

Tại KBNN thành phố, cấp ủy Đảng và thủ trưởng đơn vị chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc nêu gương sáng, coi đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định rõ trọng tâm mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực nêu gương về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; về quan hệ với Nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ… đây là yêu cầu tất yếu, bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên tại đảng bộ.

Cán bộ đảng viên KBNN thành phố đã thực hiện tốt việc nêu gương trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị và được thể hiện rõ nét trong các đợt triển khai những đề án lớn như: Đề án triển khai dịch vụ công trực tuyến; đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN; đề án thanh toán không dùng tiền mặt; đề án Tổng kế toán nhà nước... nhằm thực hiện mục tiêu là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

1. Về thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”, Đảng ủy KBNN thành phố quyết liệt chỉ đạo đơn vị thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể như sau:

Trước năm 2020, hệ thống KBNN thành phố phát sinh số thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt rất lớn. Năm 2015, số thu tiền mặt là 26.301 tỷ đồng, số chi tiền mặt là 26.288 tỷ đồng, tỷ lệ thu chi tiền mặt có giảm dần qua các năm. Đến hết năm 2019, số thu tiền mặt là 5.499 tỷ đồng, số chi 5.498 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/5/2020, số thu 727 tỷ đồng, số chi 741 tỷ đồng. Để thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, KBNN thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp thu, thanh toán song phương điện tử với hệ thống Ngân hàng thương mại và thanh toán điện tử liên ngân hàng với NHNN, ủy nhiệm các khoản thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua ngân hàng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các đơn vị giao dịch, tổ chức người dân không nộp thuế bằng tiền mặt tại trụ sở Kho bạc, tăng cường nộp thuế bằng phương thức điện tử như nộp qua Internet Banking, Moblie Banking, ATM, máy chấp nhận thẻ POS… hướng dẫn người nộp phạt qua cổng thông tin điện tử của Chính phủ, sử dụng các hình thức nộp trực tuyến, nộp chuyển khoản. Từ ngày 01/6/2020, tại KBNN Thành phố không còn phát sinh thu chi tiền mặt.

Trong công tác Đảng, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng quy trình thu - nộp đảng phí bằng chuyển khoản, áp dụng từ ngày 01/4/2021 tại Đảng bộ KBNN thành phố và 100% các chi bộ trực thuộc. Sáng kiến trên đã góp phần tiết kiệm chi phí đi lại, hàng tháng các chi bộ không phải mang tiền mặt lên Đảng ủy KBNN thành phố nộp, nhất là các chi bộ ở xa đi lại khó khăn, tốn kém.

2. Về xây dựng hệ thống họp trực tuyến

Trước tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, hệ thống KBNN vừa phải thực hiện nghiêm yêu cầu dãn cách xã hội nhưng vẫn phải hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao một cách kịp thời, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện. KBNN thành phố đã xây dựng và hoàn thành hệ thống họp trực tuyến giữa KBNN thành phố với các KBNN quận, huyện và thành phố Thủ Đức qua ứng dụng Skype for Business. Từ tháng 4/2020 các cuộc họp, hội nghị tại KBNN thành phố chủ yếu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, đã giảm được chi phí, thời gian đi lại hội họp, tập huấn của Lãnh đạo, công chức KBNN quận, huyện.

3. Về hoàn thuế điện tử

KBNN thành phố đã phối hợp với cơ quan Thuế để xây dựng quy trình và các điều kiện cần thiết, nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc hoàn thuế điện tử. Việc áp dụng mô hình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử là một thay đổi khá lớn trong công tác hoàn thuế, giúp cho công tác giải quyết hoàn thuế được kiểm soát chặt chẽ trên ứng dụng, đồng thời hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình nhập liệu từ văn bản giấy vào ứng dụng, hạn chế tối đa các sai sót trong hạch toán, tổng hợp lên các báo cáo kế toán.

Việc hoàn thuế điện tử được KBNN thành phố áp dụng từ năm 2019, theo hình thức Bảng kê hoàn thuế và được triển khai đến các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực và KBNN quận, huyện, đồng thời, áp dụng hoàn thuế qua Bảng kê đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân. Số món hoàn thuế trong năm 2019 gần 19.000 món và năm 2020 là 22.000 món. Việc hoàn thuế điện tử giúp giảm lượng chứng từ phải ký, in hạch toán và tiết kiệm văn phòng phẩm.

4. Về thực hiện Đề án dịch vụ công trực tuyến

Tháng 8/2020, KBNN thành phố được KBNN cấp trên đánh giá là đơn vị dẫn đầu 63 KBNN tỉnh, thành phố về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, nâng tỉ lệ xử lý hồ sơ qua cổng dịch vụ công từ 42% vào tháng 3/2020 lên tỉ lệ 99,26% vào tháng 8/2020 và tỷ lệ thuộc đối tượng giao dịch đạt tham gia đạt 100%, Đảng ủy KBNN thành phố đã lãnh đạo đơn vị đề ra nhiều giải pháp cấp bách để khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo sự tin tưởng và mang lại nhiều tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách khi tham gia.

Một trong những giải pháp đó là KBNN Thành phố đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào quy trình tiếp nhận, kiểm soát và luân chuyển hồ sơ chứng từ, quy trình gồm 8 bước và trong mỗi bước, KBNN thành phố đều quy định thời gian mà công chức nghiệp vụ và lãnh đạo phải xử lý xong. Tối đa trong vòng 9 giờ, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, hợp pháp, KBNN thành phố phải xử lý xong bộ hồ sơ. Quy trình này đã quy định chặt chẽ thời gian từng khâu phải hoàn thành, đảm bảo thời hạn giải quyết hồ sơ đơn vị đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng phục vụ.

Có thể nói, thời gian qua, Đảng ủy đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong và nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong công tác cải cách hành chính để hình thành Kho bạc điện tử - Kho bạc ba không: “không tiền mặt”, “không hồ sơ giấy”, “không khách hàng tại quầy”, tiến tới xây dựng Kho bạc số.

Trong suốt quá trình triển khai, đứng trước những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Đảng ủy có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng người, từng tổ chức, đảng viên phải đi đầu trong thực hiện. Khi giao việc, Đảng ủy luôn sát cánh để động viên và nắm bắt khó khăn, vướng mắc và cùng đồng hành để tháo gỡ; luôn huy động và phát huy sức mạnh của tập thể, đồng thời ghi nhận, trân trọng sự cống hiến, sự đóng góp của cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ nào khó khăn, các chi bộ phải lãnh đạo thông qua họp định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 10-CT/TW, hay sinh hoạt theo cụm, khối thi đua.

Quán triệt đến cán bộ, đảng viên khi đứng trước khó khăn, phải nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện, giữ vững lập trường tư tưởng, thực hiện cho bằng được, không bàn lùi, không nản chí. Kho bạc Nhà nước thành phố là đơn vị có khối lượng công việc lớn, tính chất công việc phức tạp, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm việc với năng suất, chất lượng cao, do vậy khi triển khai các đề án lớn, KBNN thành phố thường được KBNN cấp trên chọn làm đơn vị thí điểm trước khi triển khai diện rộng trên cả nước. Cán bộ, đảng viên KBNN thành phố luôn chấp hành chỉ đạo, không thoái thác nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, nắm vững quy trình nghiệp vụ và cách thức vận hành chương trình ứng dụng; hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị giao dịch khi gặp vướng mắc. Những sáng kiến hay, thiết thực được KBNN thành phố nhân rộng thực hiện. Qua 5 năm qua, cán bộ, đảng viên đã phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc; có 561 sáng kiến của các tập thể và cá nhân được KBNN thành phố công nhận; 09 đề tài nghiên cứu khoa học được bảo vệ thành công.

Xác định công tác cải cách hành chính phải gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, cán bộ đảng viên đã luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập nâng cao trình độ, trau dồi nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. 5 năm qua, có 1.128 lượt cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ; 46 người học cao cấp lý luận chính trị; 162 người học trung cấp lý luận chính trị; 112 người học cao học; định kỳ tổ chức tập huấn an toàn thông tin, kiến thức tin học cho công chức nghiệp vụ...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ đảng, viên KBNN thành phố nhận thức sâu và kỹ hơn, thể hiện rõ nét hơn trong cách cư xử, trong lời nói, việc làm, thường xuyên rèn luyện tác phong, phong cách, phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhận thức được ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, vận dụng vào tình hình thực tế tại đơn vị bằng các việc làm thiết thực hàng ngày thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực cải cách hành chính; cải tiến phong cách lề lối làm việc, giao tiếp với khách hàng, xây dựng tinh thần, ý thức trách nhiệm khi thực thi công vụ, tận tâm với công việc; hài hòa giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định chương trình “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng” là một trong những chương trình trọng tâm mà Đảng ủy tập trung lãnh đạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

 

ĐẢNG ỦY KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày