“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (13/5/2021)
  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong đội ngũ văn nghệ sĩ (13/5/2021)
  Vai trò công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (13/5/2021)
  Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ (11/5/2021)
  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (11/5/2021)
  Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp trong thực hiện Chỉ thị 05 (11/5/2021)
  Giải pháp triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên theo Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (11/5/2021)
  Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên gắn với thực hiện cải cách hành chính (11/5/2021)
  Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị (11/5/2021)
  Giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng bộ Thành phố (11/5/2021)
lý luận lý luận
  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam (23/4/2021)
  Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (23/4/2021)
  Tìm hiểu về không gian văn hóa và không gian văn hóa Hồ Chí Minh (23/4/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương của cán bộ, đảng viên (9/3/2021)
  Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (30/11/2020)
  ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO - NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH TƯ DUY HỒ CHÍ MINH (30/5/2020)
  Bài học quý, lấy dân làm gốc (29/5/2020)
hoạt động hoạt động
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Nội – Phú Thọ (30/10/2020)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở tổ chức hành trình về nguồn tại Thanh Hóa – Nghệ An (2/4/2019)
  Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” (26/4/2019)
  Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh (1969-2019) (18/5/2019)
  Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (20/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức “Hành trình theo chân Bác” (20/5/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác